Látnivalók / Váci műemlékek
Szent Mihály Altemplom Kiállítóhely (Tragor Ignác Múzeum)

2600 Vác, Március 15. tér közepe
+36 30 555 7620
info@muzeumvac.hu
www.muzeumvac.hu
Régészeti kiállítás a Főtér/Március 15. tér közepén, a hajdani Szent Mihály templom altemplomában. A Március 15. tér felújítását alapos régészeti ásatás előzte meg, melynek során a hajdani német város az évszázadok alatt sokszor átépített templomának romjai és értékes leletek, pl. faragott sírkövek kerültek elő.

Vác mai főtere helyén már a magyar honfoglalás idején is település állt. A mai Főtér helyén az itt élők egy feltehetően szerény egyházat építettek a 11. vagy 12. században. Ennek az épületnek egyetlen részlete sem került elő, csak a hozzá tartozó temető néhány feltárt sírja bizonyítja létezését. A Vácot 1241-ben feldúló mongolok elvonulása után a 13. második felében németek költöztek Vác ezen városrészébe. A beköltözők a régi egyház helyén létesítették a Szent Mihály-templomot és temetőjét, melyek 1319-ben szerepelnek elsőként okleveles forrásban. E korai, feltehetően későromán stílusú épület alapfalaiból olyan kevés került elő, hogy pontos alaprajzát nem tudjuk megrajzolni. A XIV. század végén vagy a XV. században a gótika idején teljesen átépítették, megnagyobbították. A XVI. század közepéig még több kisebb átépítés történt, melyekre a napvilágra került töredékes faragott kövek utalnak. A törökök 1544-ben foglalták el első ízben Vácot, és csak 1685-ben sikerült végleg elűzni őket. Egy 1570 tájáról származó török házösszeírásból tudjuk, hogy az akkori főtéren a Szent Mihály-templom körüli temető romladozó kőfala mellett, annak külső oldalán több török bolt állt, tőlük néhány lépésnyire pedig a piac többi boltja helyezkedett el. A templomot a mohamedánok meghagyták a keresztények kezén, akik pl. 1669 táján még egy új toronnyal is bővíthették azt. Az oszmán hódítók kiűzése után a templomot a váci katolikusok elvették az azt régóta használó protestánsoktól  és a harcokban elpusztult székesegyház helyett püspöki székhelyként használták. Az 1755 utáni években elbontották a középkori késő gótikus szentélyt és a gótikus hajó keleti részét, majd ezek helyén vastag, robosztus alapokkal a középkorinál jóval szélesebb és hosszabb bazilika építését kezdték meg. A feltárás során a keleti oldalon ezek a – nagyrészt tégla – barokk alapfalak és egy altemplom részei kerültek elő. A hajó nyugati részén a barokk idején csak apró átalakításokat végeztek. A tervezett bazilika teljes felépítésére nem került sor, mivel az új püspök 1760 táján leállítatta az építkezést, a templom új és régi falait, valamint a temetőkerítést egyaránt lebontatta, és a maradványokat betemettette. A leleteket bemutató kiállítás a Március 15 tér közepén, a templom altemplomában kialakításra került kiállítóhelyen tekinthető meg.Az altemplom a Tragor Ignác Múzeummal való egyeztetés után látogatható.

A kiállítás márciustól október végéig látogatható. A téli időszakban zárva, csak előzetes bejelentéssel tekinthető meg.
Nyitva tartás:

Nyitva: márciustól novemberig, kedd - vasárnap: 10.00-18.00

a téli időszakban (novembertől márciusig) zárva tart.


Belépőjegyek:

Teljes árú jegy: 500 Ft/fő
Kedvezményes (diák, nyugdíjas): 250 Ft/fő
Családi jegy: 2 felnőtt + min. 2 - max. 3 gyermek: 1.100 Ft
Jegyvásárlás a MEMENTO MORI & ARS MEMORANDI Kiállítóhely pénztárában!

 

Tárlatvezetések:

Diákok számára: 4000 Ft/csoport

Felnőttek (nyugdíjasok is!): 7000 Ft/csoport

Idegen nyelvű: 9.500 Ft/csoport

1 csoport kb. 15 - 30 fő

(A tárlatvezetéshez előzetes bejelentkezés szükséges!)

 

DÍJTALAN ÉS KEDVEZMÉNYES BELÉPÉS FELTÉTELEI

Díjtalan és kedvezményes belépőt csak a látogatás napján, a kedvezményre jogosító igazolványt bemutatva tudunk kiadni.

Díjtalan belépésre jogosultak mind az állandó, mind az időszaki kiállításra:

 • 6 éves kor alatt mindenki;
 • 70 éves kor felett csak az EGT tagállamok állampolgárai;
 • a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők (csak az EGT tagállamok állampolgárai);
 • a legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagjai (Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Levéltárosok Egyesülete), az adott évre érvényes tagsági igazolvánnyal (csak az EGT tagállamok állampolgárai számára);
 • közoktatásban dolgozó (aktív) pedagógusok az adott tanévre érvényesített pedagógus igazolvánnyal (csak az EGT tagállamok állampolgárai); - a korlátlan ideig érvényesített igazolványokkal nem vehető igénybe;
 • nemzetközi szerződések alapján érvényes igazolvánnyal rendelkezők (ICOM, ICOMOS);
 • fényképes újságíró igazolvánnyal rendelkezők;

Nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.) állampolgárságra való tekintet nélkül minden látogató, a fogyatékkal élő személyek, valamint kísérőik (jogosultanként max. 1 fő) díjtalan belépésre jogosultak.
A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

 • a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,
 • b) 62 év felett,
 • c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok – Ptk. 685. § b) pontja szerinti – közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével.

Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján (minden hónap első vasárnapján), amennyiben:

 • a) a 26. életévét még nem töltötte be,
 • b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).Webfejlesztés: DunaWeb Kft.